Главная » Сорта хмеля

Сорта хмеля

ТОНКО- АРОМАТИЧНІ :

Клон18

Клон18-ZP (Злато Полісся)

UA-aroma (Український ароматичній)

Слов'янка

Полісянка

АРОМАТИЧНІ :

SV-aroma (Староволинський)

Заграва

Пивовар

Хмелеслав

Гайдамацький

ГІРКІ СОРТИ :

NB (Поліський)

Промінь

ГІРКІ СОРТИ З ВЕЛИКИМ ВМІСТОМ АЛЬФА КИСЛОТИ :

SFM (Magnum)

SFK (Taurus)

Кумир

Альта

СОРТИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ :

MEDIKUS

Оскар

Ксанта

 

КЛОН 18 Створений на Українській науково-дослідній станції хмелярства методом індивідуального відбору з місцевої популяції. У 1969 році районований в Україні, а з 1991 року занесений до Державного реєстру сортів рослин України. Національний стандарт для ароматичних сортів хмелю.

Сорт середньостиглий з довжиною вегетаційного періоду від появи сходів до стану технічної стиглості шишок 118-124 дні. Червоностебельний. Кущ циліндричної або конусовидної форми, облистяність середня. Довжина гілок 30-50 см. Шишки щільні, золотисто-зелені, довжиною 3,3 см і шириною 1,8 см. Маса 100 сухих шишок—16,5—-20,9 г. Шишки еліптичної форми з нечітко визначеними гранями, аромат сильний, ніжно хмельовий, стійкий. Сорт придатний для механізованого і ручного збирання. В лабораторних зразках шишок в перерахунку на суху речовину міститься:

— загальних смол —12,6-18,2%;

— альфа-кислот—3,6-5,2%,

в т.ч. когумулону в складі альфа-кислот—18-22%;

— бета-кислот—3,5-5,3%;

—загальних поліфенолів—5,3%;

—загальна кількість ефірної олії—0,2-0,5%.

Показник співвідношення вмісту бета-альфа-кислот (0,97-1,1) у поєднанні з іншими компонентами якості сировини характеризують сорт як цінну, тонкоароматичну форму хмелю. Дегустаційна оцінка пива складає 21-23 бали.

Сорт відносно стійкий до хвороб і шкідників. На високому агрофоні забезпечує урожайність від 12,3 до 21,6 ц/га і збір альфа-кислот з 1 га—50-80 кг.

Сировину сорту Клон 18 можна використовувати безпосередньо у вигляді шишкового хмелю для охмеління сусла окремо або для покращення смаку і аромату пива на заключному етапі варіння при використанні гірких грубих сортів.

К18 - ZP(Злато Полісся)

UA-aroma (Український ароматичній) тонкоароматичний високопродуктивний сорт хмелю із відміннимиякісними біохімічними показниками. Метод створення – багатоступенева гібридизація та клоновий добір з сортономера 2250. Сорт Український ароматичний занесений до Державного реєстру сортів України в 2008 році. Сорт відноситься до інтенсивних сортів і вимагає доброго агрофону та мінерального живлення.
Кущ має зелене стебло, циліндричної будови, рослини добре розвинуті, залистяність середня, довжина бокових пагонів 80-110 см. Маса 100 сухих шишок біля 28 г. Довжина шишки 4-5 см, ширина – 2,0-2,5 см. Аромат ніжний, м’який, хмельовий. На лусках суплідь формується достатньо велика кількість лупулінових зерен золотисто-жовтого кольору доброго наповнення. Зелено-золотисті шишки овально-видовженої форми, середньої щільності і розмірами, оптимальними для культурних сортів хмелю. Розташування шишок – рівномірне по ярусах хмелевої лози.
Врожайність насаджень сорту – від 20,0 до 30,0 ц/га сухих шишок при середньому вмісті альфа-кислот 5,5-6,7%. В шишках сорту накопичується високий вміст ефірної олії – 1,9-2,8 мл/100 г СР, біохімічний склад компонентів якої практично ідентичний складу ефірної олії сорту Клон 18. Основне призначення сорту – пряме захмеління пива або отримання високоякісних хмелевих препаратів.

Полісянка – ароматичний сорт хмелю. Зеленостебельна, середньостигла рослина, інтенсивного типу розвитку. Аромат шишок – ніжно-хмельовий, приємний. Занесений до Держреєстру сортів рослин з 2004 року. Врожайність на сортодільницях, у виробничих і демонстраційних дослідах від 20 до 25 ц/га. Вміст альфа-кислот – 4,5-6,5 %. Дегустаційні оцінки по пиву – "відмінні”. Сортова агротехніка в стадії розробки.
Тривалість вегетаційного періоду – 124 – 126 днів (середньостиглий). Врожайність 20-25 ц/га. Стійкість до враження шкідниками і хворобами – середня. Сорт придатний до механізованого вирощування і збирання (5 балів).
Якісні показники сорту: вміст загальних смол – 21-23%, альфа-кислот – 4.5-6,5%, бета-кислот – 6-10%, когумулону – 23-25%, поліфенолів – 5-8%, кількість ефірної олії – 1,5%. Аромат – ніжний хмельовий, коефіцієнт ароматичності (бета/альфа співвідношення) – 1,06-1,14. Пивоварська оцінка – 22,1-22,7 (висока). Сорт придатний для використання у вигляді шишкового хмелю та для переробки у хмелепрепарати.
Сорт інтенсивного типу, потребує високого рівня агротехніки та повного забезпечення поживними речовинами. Сорт Полісянка пластичний, добре адаптований до умов зони хмелярства і рекомендований для зони Полісся.

Слов’янка – тонкоароматичний високопродуктивний сорт хмелю із відміннимиякісними показниками. Метод створення – багатоступенева гібридизація. Сорт Слов’янка занесений до Державного реєстру сортів України в 1995 році.
Кущ зеленостеблий, циліндричної будови, рослини добре розвинуті, залистяність середня, довжина бокових пагонів 80-100 см. Маса 100 сухих шишок біля 25 г. Довжина шишки 4-5 см, ширина – 2,0-2,5 см. Аромат ніжний, м’який, хмельовий. На чешуйках соплодий формується достатньо велика кількість лупулінових зерен золотисто-жовтого кольору доброго наповнення. Зелено-золотисті шишки овально-видовженої форми, середньої щільності і розмірами, оптимальними для культурних сортів хмелю. Розташування шишок – рівномірне по ярусах хмелевої лози.
Врожайність насаджень сорту Слов’янка – від 20,0 до 30,0 ц/га сухих шишок при середньому вмісті альфа-кислот 4,5-6,7%. В шишках сорту накопичується високий вміст ефірної олії – 1,9-2,8 мл/100 г СР, біохімічний склад компонентів якої практично івідповідає складу ефірної олії сорту Клон 18. Основне призначення сорту – пряме захмеління пива або отримання високоякісних хмелевих препаратів.

SV-aroma (Староволинський)
Староволинський ароматний
Міжнародна комерційна назва : SV-aroma

Сорт хмелю, створений шляхом багатоступеневого добору з сомоклональних гібридних варіацій, одержаних шляхом IN-VITRO з залученням ароматичної форми німецького сорту "Hallertauer Tradition", та ароматичної форми українського селекційного сорту "Заграва". Сорт занесений у Державний реєстр у 2008 році. Сорт відноситься до групи високоврожайних сортів інтенсивного типу. Сорт середньостиглий. Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості шишок 127- 131 день.
Кущі циліндричної форми, у фазі технічної стиглості шишок, на початку вегетації кущ є помірно - облистяний, а після цвітіння облистяність візуально втрачається та наближується до середньооблистяного. Стебло рослини відноситься до зелено-стебельного типу хмелю з слабо-вираженими
світло-коричневими смужками вздовж стебла. Стебло округлої форми з незначними потовщеннями, які симетрично розміщені вздовж стебла. Середня довжина бокових пагонів при оптимальному живленні рослини становить 80-110 см. Грона шишок щільні, компактні, шишка щільна, овально-видовжена з овальними боковими гранями . Маса ста сухих шишок складає 28-35 гр., середня довжина шишки від 3,9 до 4,7 см. Ширина шишки 2,2-2,8. Аромат шишок чисто хмельовий, без сторонніх ароматичних відтінків. Склад гірких речовин та ефірних масел наступний: загальні смоли – 24-28%, альфа кислоти 5,6-8,2%, бета кислоти 5-8%, Загальна кількість ефірних масел 1,8-2,2%. Врожайність сорту становить 26-32 ц. га сухих шишок хмелю. Збір альфа кислоти з 1 га становить 145-262 кг. альфа кислоти.
Особливості агротехніки. Сорт хмелю інтенсивного типу. Схема посадки 1.25 х 3 метра. Для досягнення заявлених показників вимагає достатнього органічного та мінерального живлення. Потреба в мінеральному живленні: азоту 240 кг д. р. на 1 га, фосфору 180 кг д. р., калію 280 кг д. р. Сорт надзвичайно чутливий до позакореневого живлення з збалансованим вмістом мікро та макро- елементів. Забезпечення живленням сорту під час вегетації необхідно проводити поетапно.
1 етап: осінне внесення фосфорно-калійних добрив перед початком сезону з врахуванням залишків поживних речовин в грунті та виносу поживних речовин з врожайністю попереднього сезону. Не рекомендується застосовувати калійні добрива у формі хлористого калію. Перевагу необхідно надати безхлорним калійним добривам.
2 етап: Ранньою весною необхідно забезпечити внесення по мерзлоталому грунту локально у рядки, на зв’язаних грунтах не менше 50% річної потреби азоту, на супіщаних та піщаних – дозу необхідно розділити на кілька внесень, для запобігання вимивання азоту у нижчі шари грунту, недоступних для мочковатої кореневої системи рослини. Після заведення рослин на підтримки при досягненні рослиною висоти 1 м. обов''язково проводиться профілактичній комплекс робіт для запобігання враження рослини мікозними захворюваннями та сисними шкідниками. В зв’язку з великою концентрацією цукрів. рослина може бути легко вражена переноспорозом та заселена попелицею. Для запобігання цього необхідно захистити рослину системними фунгицідами та инсектоцидом системної дії. Кращими препаратами є Ридоміл-Голд та Конфідор.
При досягнені рослиною висоти 3 м. проводиться комплекс позакореневого живлення, який включає в себе наявність макро та мікро елементів в хелатизованих формах (рідкі мінеральні добрива) з одночасним застосуванням необхідного комплексу робіт по захисту рослин від шкідників та хвороб. Перед цвітінням хмелю, з метою досягнення оптимального навантаження врожаю , рослини обробляються амінокислотним стимулятором, який забезпечує додаткове утворення квітконосів та, як наслідок, збільшення кількості шишок. Стимуляція проводиться в два етапи. На першому етапі обробляється нижній ярус (до 3-хметрів). Через 4-5 днів обробляється повністю рослина. Повторний обробіток проводиться з обов'язковим застосуванням адьюванта (Сільвет). Такий технологічний метод забезпечує рівномірне вкриття всієї рослини квітконосами та оптимізує навантаження рослини продуктом – шишками хмелю. Після цвітіння необхідно слідкувати за достатнім збереженням поживних речовин в рослині. При нестачі поживних речовин вміст альфа кислоти знижується. Для запобігання цього негативного явища слід кілька разів забезпечити позакореневе (листкове) живлення всієї рослини хмелю з одночасним захистом від шкідників та хвороб. При такій технології догляду за рослинами хмелю сорт Староволинський має потенційну врожайність 35-45 ц з гектара з оптимальним вмістом альфа-кислоти 6.7-7.2% та співвідношенням β до α =1.05.

Оригінатор сорту : НВП Захід – хміль, конт. тел + 38 050 370-86-63

Заграва – ароматичний, високопродуктивний сорт хмелю із відмінними показниками якості, має складне гібридне походження. Сорт Заграва занесений до Державного реєстру сортів рослин України в 1998 році. Сорт середньостиглий з довжиною вегетаційного періоду від появи сходів до стану технічної стиглості шишок 126-129 днів. Кущ зеленостеблий, добре залистяний, циліндричної конфігурації із хорошою інтенсивністю розвитку. Середня довжина пагонів ІІ-го порядку 80-100 см, а висота закладання першої плодової гілки 60-70 см.
Шишки розміщуються рівномірно на кущі. Шишки овальної форми, середніх для культури розмірів, зелено-золотистого кольору і мають тонкий, ніжний черешок. . Середня довжина шишок коливається від 3,5 до 4,0 см, ширина – 1,8-2,0 см. Аромат ніжний, м’який, хмельовий, без сторонніх відтінків.
Врожайність – 23-30 ц/га, вміст альфа-кислот – 4,9-7,9. Основне призначення сорту – використання в пивоварінні з економією сировини до 20%, а також для отримання гранул, екстрактів, ефірної олії і інших хмелепрепаратів.

Хмелеслав – ароматичний сорт хмелю гібридного походження. Червоностебельний, середньо-пізньостиглий, близький за морфотипом до європейського хмелю. Аромат шишок хмельовий, стійкий. Занесений до Держреєстру сортів рослин на 2004 рік. Сортовипробувальні і демонстраційні ділянки показали врожайність 20,5-25,0 ц/га. Вміст альфа-кислот – 4,9-6,1 %. Пивоварські якості – "відмінні”. Сортова агротехніка в стадії розробки.
Створений Інститутом с/г Полісся методом індивідуального добору із гібридної популяції від схрещування англійського сорту Булліон з чоловічою рослиною вільного запилення.
Кущ висотою 7 м, циліндричної форми. Довжина бічних гілок 80-95 см. Колір головного стебла – червоний, бічні гілки та черешки листя мають антоціанове забарвлення. Довжина міжвузлів – середня. Залистяність в нижній частині рослин – середня, верхній ярус – слабка. Забарвлення листя – темно-зелене. Кількість шишок на рослині – висока, середнє число шишок на 1 стеблі – 1890-2200 шт. Розміщення по рослині нерівномірне: у верхній і середній частинах – густе, в нижніх ярусах – середнє. Форма шишки округла, шишка щільна зі слабо вираженими гранями. Довжина шишки – 3,5-4,2 см, ширина – 2-2,5 см. Середня вага 100 сирих шишок – 82,2 г.
Тривалість вегетаційного періоду – 128-131 день (середньостиглий). Врожайність – 18,0-26,0 ц/га. Сорт ароматичного типу. Якісні показники сировини сорту: вміст загальних смол – 20-21,3%, альфа-кислот – 5,8-7,2%, бета-кислот – 6-8%, когумулону в складі альфа-кислот – 22-24%, поліфенолів – 5-6%, кількість ефірної олії – 1,9 %. Аромат – ніжний, хмельовий, коефіцієнт ароматичності (співвідношення бета/альфа) – 0,9. Пивоварська оцінка – 22,3 – 22,7 бали (висока). Сорт придатний для традиційного використання у пивоварінні, а також для переробки у хмелепрепарати.
Сорт Хмелеслав володіє підвищеною стійкістю до враження шкідниками і хворобами та має високу екологічну пластичність. Сорт придатний до механізованого вирощування і збирання. При загальноприйнятій технології, дає добрі врожаї, як в умовах середнього, так і високого рівня забезпеченості поживними речовинами. Рекомендований для промислового вирощування в зонах Полісся і Лісостепу.

Пивовар - сорт створений методом гібридизації на базі місцевого ароматичного сорту Клон 18 і рекурентної чоловічої форми складного генотипу. Сорт середньостиглий. Тривалість вегетаційного періоду – 115-120 днів. Забарвлення стебла зелене, форма куща – циліндрична. Довжина бічних гілок – 80-100 см. Висота закладання першої плодової гілки – 0,5 м. Листова пластинка 5-7-лопатева, зелена. Облистяність помірна.
Шишки щільні, крупні – 4-5 см, мають пірамідальну форму з вираженими темно-зеленими реберцями. Запах шишок приємний хмельовий. Вага 100 сухих шишок – 34г.
Врожайність – 20-24,5 ц/га, вміст альфа-кислот – 9,3%, коефіцієнт співвідношення бета/альфа кислоти – 1,2. Сорт тонкоароматичний, пивоварна оцінка – 21,6 бала (відмінно). Сорт інтенсивного типу, потребує високого агрофону.

Гайдамацький – ароматичний сорт хмелю. Вихідну оригінальну рослину отримали шляхом валентних схрещувань поміж індукованого колхіцином тетраплоїда С1 сорту Юроп та диплоїдної чоловічої форми, носія спадкової плазми сортів Кескейд і Катс-Тайлс. В 1999 році занесений до Державного реєстру сортів України.
Сорт пізньостиглий з тривалістю вегетаційного періоду 136-145 днів. Зеленостеблі рослини Гайдамацького характеризуються інтенсивним ростом і розвитком вегетативних органів, сильною облистяністю, видовженими бічними пагонами (біля 1 м) та розростаються у циліндрічноподібні кущі. Листові платівки великих розмірів, темно-зеленого кольору, крупної зазубренності і розсіченності.
Шишки сорту зелено-золотисті, середніх розмірів, дуже щільні, за формою – овальні із загостреною верхівкою. Особливі відмінності Гайдамацького – стиснуте розміщення приквіткових і покривних лусочок в технічно зрілому суплідді та тонкий, ніжний і крихкий черешок, на якому утримуються шишки.
В умовах оптимального агрофону і своєчасного забезпечення необхідними елементами живлення з 1 га виробничих хмільників сорту Гайдамацький збирають 21-28 центнерів сухих шишок, в яких міститься 6,2-8,1% альфа-кислот. Сорт стійкий до враження найбільш розповсюдженими хворобами і шкідниками хмелю та має найвищий коефіцієнт розмноження при використанні традиційних способів і методів мікроклонування.
Шишки Гайдамацького можуть використовуватись для захмеління пивного сусла безпосередньо або перероблятися у хмелепрепарати.

Промінь – гіркий сорт хмелю. Створений шляхом схрещування ароматичної жіночої форми ( добір із складної гібридної популяції) з чоловічою рослиною F1 сорту F-108. за результатами сортовипробувань та виробничої перевірки занесений до Державного реєстру сортів рослин України на 2001 рік і рекомендований для вирощування в зоні Полісся.
Сорт середньостиглий, із тривалістю вегетаційного періоду, від появи сходів до настання технічної стиглості шишок, 124 – 128 днів. Кущі циліндричної форми, довжина бічних гілок – 60-80 см, облистяність середня, колір стебла – зелений. Шишки середнього розміру, округло-овальної форми. Маса 100 сухих шишок – 23 г. Аромат шишок – чистий хмельовий, однорідний.
При вирощуванні хмелю сорту Промінь за інтенсивною технологією, гарантовані стабільні врожаї (від 25 до 30 ц/га сухих шишок). Сировина характеризується високим вмістом гірких речовин, альфа-кислот (9,0 – 12,0%) та підвищеним вмістом ефірної олії (2,0-3,0%). Дегустаційні оцінки пива, виготовленого із сировини цього сорту – 20,0-20,5 балів (добре).
Сорт придатний до інтенсивних енергозберігаючих технологій вирощування та збирання, а також для переробки сировини у хмелеві препарати. Маточні насадження сорту Промінь розміщені у розсадницьких господарствах 4-х областей України на загальній площі 75 га.

Кумир – високосмольний сорт хмелю, створений методом багатоступеневої гібридизації. Занесений до Державного реєстру сортів України у 1994 році. Сорт належить до групи зеленостеблих, середньостиглих сортів хмелю із тривалістю вегетаційного періоду 118-124 дні. Рослини сорту середньої залистяності з боковими пагонами 70-90 см довжини і утворюють кущі циліндричної форми. Шишки – золотисто-зеленого кольору, середніх розмірів, овально-видовженої форми з загостреною верхівкою, щільної будови, рівномірно розміщуються по всій висоті рослини.
Врожайність насаджень сорту – 18-26 ц/га сухих шишок, в яких накопичується до 15% альфа-кислот. Кумир відносно стійкий до враження шкідниками і хворобами, відрізняється від інших сортів найменшим вмістом когумулону в загальній кількості альфа-кислот. Унікальний сорт для виробництва різних видів хмелепрепаратів.

Альта – високосмольний сорт хмелю, створений методом складної гібридизації із залученням сорту Булліон. Занесений до Державного реєстру сортів України у 1996 році. Альта належить до групи червоностеблих, ранньостиглих технічних сортів хмелю серії супер-альфа, які мають тривалість вегетаційного періоду не більше 110 днів. Рослини сорту залистяні більше в нижній частині, середньої сили розвитку, з боковими пагонами 60-90 см, розростаються у конусоподібні кущі.
Шишки золотисто-жовтого кольору, середніх розмірів, овально-видовженої форми з нечіткими гранями і загостреною верхівкою.
В умовах оптимального агрофону 1 га насаджень сорту Альта продукує 13-18 ц сухих шишок, в яких синтезується 10-14% альфа-кислот. Сорт відносно стійкий проти хвороб і шкідників хмелю, характеризується середніми коефіцієнтами розмноження та придатністю до механізованих технологій вирощування та збирання.

NB( Поліський) Створений на Українській науково-дослідній станції хмелярства методом клонового відбору з англійського сорту Нортерн Бреверс. Районований з 1977 року, а з 1991 року занесений до Державного реєстру сортів рослин України. Національний стандарт для високосмольних середньостиглих сортів хмелю.

Сорт середньостиглий з довжиною вегетаційного періоду від сходів до стану технічної стиглості шишок — 122-126 днів. Червоностебельний. Кущ циліндричний або зворотньо-конусовидний. Облистяність середня, гілки відносно короткі 55-85 см, шишки компактні, подовжньо-овальної форми, зелено-жовтого кольору з чітко визначеними гранями. Маса 100 сухих шишок 24-25 г, довжина шишки 2,9-3,5 см, ширина —2,0-2,5 см. Аромат шишок хмельовий, стійкий. В лабораторних зразках шишок в перерахунку на суху речовину міститься:

— загальних смол— 17,7-20,3%;

— альфа-кислот — 7,6-8,9%,

в т.ч. когумулону в складі альфа-кислот—28,7-29,5%;

— бета-кислот—3,6-4,8%;

— загальних поліфенолів — 3,6-4,8%;

— загальна кількість ефірної олії—0,5-1,3%.

За показниками співвідношення вмісту бета-альфа-кислот (0,4-0,5) приблизно удвічі поступається ароматичним сортам хмелю. Дегустаційна оцінка пива складає 19,0-20,0 балів. За інтегрованою оцінкою показників якості сировини Поліський відносять до проміжних напівгірких—високосмольних типів хмелю.

Порівняно стійкий до хвороб і шкідників. На високому агрофоні забезпечує урожайність 16,9-20,7 ц/га, збір альфа-кислот з 1 га — біля 150кг.

Сировину цього сорту можна використовувати безпосередньо для охмеління пивного сусла або переробляти на хмелепрепарати.

За останні роки у зв'язку з підвищенням попиту на хміль з високим вмістом альфа-кислот сорт Поліський переживає „друге народження” і інтенсивно розмножується. Загальна площа під сортом складає 200 га.